23-08-2016 r.

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, MAAR Technology Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie usługi “wykonania eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami”. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi badawczo-rozwojowej oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego są do pobrania poniżej:

Formularz – zapytanie ofertowe_MAAR

Formularz – wzór_oferty

 

31-08-2016 r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami (Data: 23.08.2016 – 30.08.2016 r.)

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 23.08.2016 r. w zakresie wykonania eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami, najkorzystniejszą (jedyną) ofertę złożył Instytut Kolejnictwa w Warszawie. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do wykonania przedmiotowej usługi.