Informacja o wyniku postępowania publicznego z dn. 19.12.2017r.

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dnia 11.12.2017 r. dotyczącego realizacji zamówienia w zakresie usług rzecznika patentowego w ramach planowanej realizacji projektu pn. “Ochrona własności przemysłowej innowacyjnych rozwiązań MAAR Technology dla kolejnictwa”, potencjalnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, firma MAAR Technology Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 19.12.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Alina Magońska “AMAG” Kancelaria Patentowa.


Zapytanie ofertowe z dn. 11.12.2017r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. “Ochrona własności przemysłowej innowacyjnych rozwiązań MAAR Technology dla kolejnictwa”, potencjalnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, firma MAAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.  zaprasza do składania ofert w zakresie usług rzecznika patentowego. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego, który dostępny jest do pobrania poniżej.

Zapytanie_ofertowe_11.12.2017_rzecznik EPO_final

Załącznik nr 1 – Formularz_oferty

Załacznik nr 2 – Oświadczenie


Informacja o wyniku postępowania publicznego z dn. 12.10.2017r.

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dnia 04.10.2017 r., dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego jest: Uzyskanie wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku pod roboczą nazwą “urządzenie do kontroli i monitorowania sieci trakcyjnej”, firma MAAR Technology Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 12.10.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Pana Zbigniewa Korzeniowskiego.


Zapytanie ofertowe z dn. 04.10.2017r.

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe: Uzyskanie wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku pod roboczą nazwą “urządzenie do kontroli i monitorowania sieci trakcyjnej”

Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularze do wypełnienia dostępne są do pobrania poniżej.

 

Zapytanie_ofertowe_04.10.2017_rzecznik

(Zalacznik nr 1 – Formularz_ofertyZalacznik nr 2 – Oswiadczenie)31-08-2016 r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami (Data: 23.08.2016 – 30.08.2016 r.)

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 23.08.2016 r. w zakresie wykonania eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami, najkorzystniejszą (jedyną) ofertę złożył Instytut Kolejnictwa w Warszawie. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do wykonania przedmiotowej usługi.23-08-2016 r.

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, MAAR Technology Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie usługi “wykonania eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami”. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi badawczo-rozwojowej oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego są do pobrania poniżej:

Formularz – zapytanie ofertowe_MAAR

Formularz – wzór_oferty