SDMS-300 Smart Drive Monitoring System

SDMS-300 Smart Drive Monitoring System

Ultra Low Power sMAARt DEVICES

Wszystkie rozwiązania ultraniskomocowej sensoryki (ULP SMAART DEVICES) nakierowane są na inteligentne zarządzanie poborem mocy i sposobem przesyłu informacji, a wiele rozwiązań zastosowanych w produktach i technologiach oferowanych przez naszą firmę posiada zastrzeżenia lub zgłoszenia patentowe.

Oferowane przez nas technologie to najnowocześniejsze niskomocowy rozwiązania pomiarowe. W zakres naszej oferty wchodzą:

  • sMAARTsensors: czujniki bezprzewodowe z zasilaniem bateryjnym lub całkowicie bezobsługowe
  • sMAARTdrive: systemy monitorowania, diagnostyki i zabezpieczeń elektrycznych układów napędowych
  • sMAARTag: Systemy bezpieczeństwa, dostępu, magazynowe oraz zarządzania majątkiem.
  • sMAARTpower: moduły zasilające dla sensorów bezobsługowych oraz systemy dla diagnostyki OZE

W tym obszarze szczególnie interesującą ofertą są urządzenia nie wymagające zasilania i charakteryzują się całkowitą bezobsługowością (seria „noPower Devices”).