Projekt: System poprawy bezpieczeństwa eksploatacji kolejowych linii trakcyjnychDzialania-innowacyjne-jakie-dotacje-z-UE-CzKdGn

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr: POIG.01.04.00-12-105/13

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2014 r. do 31.12.2015 r.

Realizacja projektu pozwoli na opracowanie całkiem nowej, rozproszonej platformy poprawy bezpieczeństwa eksploatacji linii trakcyjnych, zarówno pod względem wykrywania i lokalizacji kradzieży elementów trakcji kolejowej, lokalizacji uszkodzeń sieci trakcyjnej oraz weryfikacji i diagnostyki współdziałania podbieraka prądu z przewodem zasilającym linii trakcyjnej.

Działania projektowe umożliwią innowacyjne, „odwrotne podejście” do pomiarów jakościowych i ilościowych współpracy pantografu z przewodem linii trakcyjnej. Typowo, stosuje się specjalne układy pomiarowe zamontowane na lokomotywach testowych. W projekcie proponuje się analizę z wykorzystaniem pomiarów w linii trakcyjnej (siły, drgania, prądy).

Celem projektu jest opracowanie systemu, spełniającego dwie podstawowe funkcje:

  1. Zabezpieczenie trakcji energetycznej przed kradzieżą, oraz
  2. Kontrola, analiza i przeciwdziałanie nieprawidłowej eksploatacji linii trakcyjnej dzięki monitorowaniu kontaktu pantograf – linia trakcyjna.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zapytania ofertowe:

z dn. 05.05.2014r. zapytanie ofertowe 1_2014

z dn. 06.06.2014r. zapytanie ofertowe 2_2014

z dn. 13.06.2014r. zapytanie ofertowe 3_2014

z dn. 20.10.2014r. zapytanie ofertowe 4_2014

z dn. 20.10.2014r. zapytanie ofertowe 5_2014

z dn. 16.10.2015r. zapytanie ofertowe nr 6_2015