SDMS-300 Smart Drive Monitoring System

SDMS-300 Smart Drive Monitoring System

UKŁADY ANALOGOWE

Układy analogowe liniowe

 • ultraliniowe układy wzmacniające (pasmo DC do 10MHz)
 • Filtry dolno-, górno pasmowo-przepustowe; aktywne, pasywne
 • Wzmacnianie sygnału analogowego w zakresie 1 do 10000
 • Specjalizowane obwody wejściowe dla układów mikromocowych
 • Obwody wejściowe dla precyzyjnego przetwarzania A/D (20+ Bit)

UKŁADY CYFROWE

Mikrokontrolery

·       Atmel: AT80C51, ATMega, AVR32, ARM7, ARM9

 • Analog Devices: ADuC, BlackFin
 • Texas Instruments: MSP430, TMS320, OMAP,
 • Microchip: PIC 8/16/32 bit, DSPIC
 • Freescale/Motorola, STMicroelectronics, NXP

Przetwarzanie A/D

 • 8 do 24+ bit
 • Częstotliwości do 10 MHz
 • Przetwarzanie równoległe do 64 kanałów (24bit/100kHz/kanał)

Procesory sygnałowe

 • TMS320 (Texas Instruments)
 • C6000 (Motorola)

FPGA

 • Xilinx (Spartan 3 i 6) + programowanie VHDL/Verilog

Magistrale komunikacyjne

 • ModBus RTU, ModBus TCP
 • Hart, Can, GSM/GPRS
 • Komunikacja radiowa: pasma 433/868 MHz, 2.4 GHz, 5.8GHz

PCB

 • Ilość warstw od 1 do 16
 • Obudowy SMD – 0402, QFN, BGA
 • Dopasowanie impedancyjne linii
 • Dopasowanie impedancyjne par różnicowych
 • Optymalizacja opóźnień grupowych na magistralach równoległych
 • Obwody mikrofalowe