sMAARt DebugLoggerZaawansowane systemy akwizycji i przetwarzania sygnałów, posiadające możliwość integracji rozwiązań pomiarowych MAAR Technology z dowolnym źródłem z wykorzystaniem interfejsów przemysłowych.